/

Faces of Quarantine -Karantinanın Yüzleri

Evde Fotoğraf Çekmek - Karantinanın Yüzleri

I wrote this short article in Turkish and English (Bu kısa içeriği Türkçe ve İngilizce yazdım)

Before Covid-19, I was a portrait& advetorial photographer based in Istanbul and I held various portrait – fashion photography workshops for photographers. I m also Sony Alpha Europe Imaging Ambassador. In the last 15 years, almost every day has passed by taking portrait photographs or editing them, until this March.. First, let me show you a few examples of what I was doing before the Corona. For more: Instagram.com/burak.bulut.yildirim

Covid 19’dan önce İstanbul’da portre ağırlıklı tanıtım fotoğrafları çeken, fotoğrafçılar için çeşitli portre – moda fotoğrafçılığı atölyeleri yapan bir fotoğrafçıydım. Son 15 sene neredeyse her günüm insanların portre fotoğrafları çekerek ya da bunları düzenleyerek geçti, ta ki Mart ayına dek.. Önce size Korona öncesi neler yapıyordum birkaç örnek göstereyim. Daha fazlası burada: Instagram.com/burak.bulut.yildirim

Today is May of 6 2020, I have been staying at home for the last 50 days! I have never been so far from taking portraits of people. Sometimes, when I dream away about at home, there are faces that I come across. These faces sometimes smile to me, sometimes they judge me because of my thinking. I could not stay away from taking portraits, and I started to take portraits of my surprise friends looking at me from somewhere every day. Faces of Quarantine:

Bugün 6 Mayıs 2020 ve son 50 gündür evdeyim! İnsanların portre fotoğraflarını çekmekten hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Evde hayallere daldığım zamanlarda bazen göz göze geldiğim yüzler oluyor. Bu yüzler bazen gülümsüyor bana, bazense düşüncemden dolayı beni yargılıyorlar. Portre fotoğrafı çekmekten uzak kalamadım ve bu, her gün bir yerden bana bakan sürprizli arkadaşlarımın portrelerini çekmeye başladım. Karantinanın Yüzleri :

While researching on the internet before I shared this article, I came across Turkish this article in Bilim Fili Website. This part of the article was interesting, let me share it with you: “The emotional states of neurotic people are more ups and downs than others. And this may make them more likely to see meaningful weaves that do not actually exist. Just as some mood states may increase the tendency to see some weaves. Dr. Kitagawa says”People with high levels of positive mood score are more likely to create meaningful integrations in the visuals of dots.” My friends who have a high level of positive emotion score, (I hope so :)) Do you see such faces in your Quarantine house? -_-

Bu yazıyı paylaşmadan önce internette araştırırken Bilim Fili’nde bu yazıya denk geldim. Yazının bu kısmı ilginç geldi, sizinle de paylaşayım:

“Nevrotik insanların duygusal durumları diğerlerine kıyasla daha inişli-çıkışlı şekildedir. Ve bu durum; onları aslında olmayan anlamlı örgüleri görmeye daha yatkın hale sokabilir. Tıpkı, bazı duygu durum hallerinin bazı örgüleri görme eğilimini artırabileceği gibi. Dr. Kitagawa; olumlu düşünmenin yatacılığı geliştirdiğini düşündüğümüzü, böylece de, yüksek seviyede olumlu duygu durum skoruna sahip insanların noktalardan oluşan görsellerde anlamlı bütünler oluşturmalarının daha olası olduğunu söylüyor.”

Yüksek seviyede olumlu duygu durum skoruna sahip dostlarım, ( umarım öyledir :)) ) Sizler de Karantina evinizde böyle yüzler görüyor musunuz? -_-